POLSCY I ALBAŃSCY GEOLODZY ODNAWIAJĄ WSPÓŁPRACĘ

Drukuj
Warszawa, 28 sierpnia 2011 r.

alt

Na zaproszenie dyrektora Jerzego Nawrockiego w dniach 1-4 czerwca 2011 r. Instytut odwiedziła delegacja Albańskiej Służby Geologicznej. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w dziedzinie szeroko pojętej geologii.

Na zaproszenie dyrektora Jerzego Nawrockiego w dniach 1-4 czerwca 2011 r. Państwowy Instytut Geologiczny odwiedziła delegacja Albańskiej Służby Geologicznej (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, SGS): dyrektor generalny prof. Adil Neziraj, szef departamentu hydrogeologii dr Arben Pambuku oraz Sadik Lumi, konsultant zewnętrzny. Gospodarzem spotkania w Warszawie był dyrektor Jerzy Nawrocki, a w rozmowach udział wzięli: dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Marek Graniczny oraz przedstawiciele państwowej służby hydrogeologicznej, zakładu geologii środowiskowej, geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, geoinformacji i Samodzielnej Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy w dziedzinie szeroko pojętej geologii. W podpisanym 26 listopada 2010 r. w Tiranie Protokole z III spotkania Polsko-Albańskiego Komitetu ds. Współpracy Ekonomicznej strona albańska wyraziła zainteresowanie wsparciem przez Państwowy Instytutu Geologiczny procesu reorganizacji służby geologicznej w Albanii. W ramach pomocy Instytut miałby udzielać konsultacji i szkolić pracowników SGS.

Na pierwszym roboczym spotkaniu (2 czerwca) ofertę zaprezentowali pracownicy Instytutu. Dyrektor Marek Graniczny przedstawił strategiczne kierunki działalności i współpracy międzynarodowej Instytutu oraz jego potencjał - zarówno aspekty klasycznych badań geologicznych, jak i nowe kierunki, takie jak energia geotermalna (włącznie z HDR), poszukiwania gazu łupkowego, CCS, identyfikacja i monitorowanie osuwisk i innych naturalnych zagrożeń oraz, co jest szczególnie ważne także i dla Albanii, dokumentacja i ochrona zasobów wód podziemnych. Lech Śmietański i Małgorzata Woźnicka omówili strukturę oraz cele i zadania państwowej służby hydrogeologicznej, Monika Konieczyńska - działalność i zadania pionu geologii środowiskowej państwowej służby geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, a Paweł Pietrzykowski – problematykę polskich osuwisk z punktu widzenia geologii inżynierskiej.

Z kolei dr Arben Pambuku przedstawił historię, organizację i główne zadania oraz wyzwania stojące przed Albańską Służbą Geologiczną oraz jej usytuowanie w strukturze administracyjnej kraju. Albańska Służba Geologiczna, obecnie nadzorowana przez Ministerstwo Przemysłu, została utworzona w 1952 r. (z Ernestem Nowackiem na czele), ale jeśli uwzględni się jej poprzednika – Biuro ds. Geologii, powołane w 1922 r. - jej tradycje są jedynie o trzy lata krótsze niż Państwowego Instytutu Geologicznego. Tym bardziej miło było usłyszeć z ust przedstawicieli SGS, że za ojca nowoczesnej geologii Albanii traktują oni naszego geologa Stanisława Zubera (1893-1947).

Życiorys zawodowy profesora Zubera to gotowy scenariusz filmu przygodowego, gdyż rozpoczyna się od udziału w poszukiwaniach złóż ropy naftowej w rejonie Baku i wschodniego Kaukazu od 1915 aż po rok 1923, czyli w wyjątkowo burzliwych czasach I wojny światowej i rewolucji w Rosji. Do tego trzeba dodać jego badania nad wulkanami błotnymi, za które otrzymał tytuł doktora tuż po powrocie do kraju (1924). Albańska przygoda S. Zubera zaczęła się w 1926 r. od poszukiwań ropy i gazu dla włoskiej firmy AIPA, które zaowocowały odkryciem głównych i eksploatowanych do dziś albańskich pól naftowych - Kucova i Patos-Marinza. Za tym poszły pionierskie badania stratygraficzne, tektoniczne i poszukiwania złóż surowców mineralnych oraz wody pitnej. Badania te S. Zuber kontynuował tuż po II wojnie światowej. Przerwało je aresztowanie z oskarżenia o szpiegostwo i śmierć podczas tortur w Tiranie w 1947 r. W 1992 władze Albanii przyznały mu pośmiertnie order Męczennika za Demokrację.

Trzeba dodać, że złoża rud metali z terenów Albanii wschodniej i północno-wschodniej, opisane w ostatnim przed aresztowaniem raporcie S. Zubera dla Ministerstwa Gospodarki, zaczęły być eksploatowane w następnych dziesięcioleciach. Nic też dziwnego, że w latach 1950. władze Albanii ściągnęły liczną grupę polskich geologów do poszukiwań złóż surowców mineralnych. Współpraca naszej ekipy z geologami albańskimi układała się bardzo dobrze, ale na przeszkodzie znowu stanęła polityka i dopiero w ostatnich latach, już pod auspicjami Unii, możemy wrócić do rozmów.
Goszcząca w Instytucie delegacja SGS odwiedziła także Zakład Zarządzania Geionformacją, gdzie dyrektor Waldemar Gogołek i Wojciech Paciura wprowadzali Albańczyków w tajniki Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Spotkała się również z szefostwem PSH: dyrektorem Lesławem Skrzypczykiem, prof. Andrzejem Sadurskim i dr Małgorzatą Woźnicką, oraz odwiedziła Laboratorium Hydrogeologiczne i Geologiczno-Inżynierskie.

Kolejnego dnia wizyty w Instytucie - w Zakładzie Kartografii Geologicznej Struktur Płytkich - Magda Derkacz i jej zespół zaprezentowali wykorzystanie GIS oraz wyniki prac prowadzonych w ramach projektu OneGeology. Gości albańskich szczególnie interesowała metodyka prac kartograficznych (mapy hydrogeologiczne), modelowanie 3D i stosowane oprogramowania, organizacja baz danych geologicznych oraz Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000, ze względu na fakt, że znaczna część powierzchni Albanii to tereny górzyste.
W programie wizyty musiało się oczywiście znaleźć zwiedzanie Muzeum Geologicznego Instytutu, po którym oprowadziła dr Urszula Hara.

alt
Wizyta delegacji albańskiej w Zakładzie Kartografii Geologicznej Struktur Płytkich
. Pierwszy od lewej dr Arben Pambuku,
drugi prof. Adil Neziraj, dyrektor Służby Geologicznej Albanii, trzeci Sadik Lumi


Okazją do podsumowania wizyty stało się spotkanie z dr. Henrykiem Jackiem Jezierskim, głównym geologiem kraju, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, i dyrekcją Instytutu w scenerii Wilanowa. Przedstawiciele dyrekcji Albańskiej Służby Geologicznej wezmą udział w 31. spotkaniu EuroGeoSurveys 19-21 września 2011 r., którego gospodarzem będzie Instytut. Będzie wówczas okazja do kontynuacji rozmów dotyczących współpracy obu naszych instytucji.


tekst ze strony www.pgi.gov.pl/pl
Ilona Śmietańska i Wojciech Brochwicz-Lewiński

zdjęcie Barbara Ruszkiewicz
zdjęcie czołówki ze strony www.gsa.gov.al

DMC Firewall is a Joomla Security extension!